Webloger dukket opp på 1990-tallet, men det var først rundt 1999, da man fikk enklere og mer fleksible publiseringsverktøy, at mediet først ble populært. Bloggen er et sosialt medium som benytter web 2.0-teknologi. Ulike bloggverktøy tilbyr ulike maler slik at bloggeren kan designe og personalisere bloggen sin. Muligheten for personlig utforming appellerer til de estetiske sansene og gjør at bloggeren kan personalisere bloggen sin og dermed få et sterkere eiendomsforhold til bloggen og tekstene sine.

Bloggen er et kommunikasjonsverktøy hvor du kan invitere andre inn til interaksjon og dialog. De fleste bloggmaler har en kommentarfunksjon hvor leserne kan kommentere innholdet på bloggen og starte en dialog med bloggeren. Bloggleseren kan oppsøke bloggen ved å gå direkte til bloggens URL-adresse eller han kan få oppdateringer via en RSS-leser eller på e-post.

Det sosiale mediet Twitter er også en type blogg, en mikroblogg hvor man bare kan publisere 140 tegn. Her kan man formulere korte budskap og f.eks anbefale andres blogger eller artikler ved å lenke til dem. Dialog og samhandling oppstår når twitternettverket svarer på dine ytringer eller retweeter ytringene dine. Twitter er et verktøy i mitt personlige læringsnettverk. Her finner jeg mye inspirasjon og lærer uformelt sammen med pedagoger fra inn- og utland.

Jeg har hatt en blogg på wordpress.com en stund, men jeg blogger sjelden. Bloggen min fungerer mer som et arkiv hvor jeg lagrer interessante videoer og lenker til artikler som jeg tror jeg kan få bruk for en gang i tiden. I forbindelse med et tidligere studie, har jeg gjennomført en lignende oppgave som den vi nå har fått på #smartlæring-kurset. Da måtte vi også legge ut lenke til bloggen vår og sørge for at medstudentene kommenterte innlegg.

Foreløpig har jeg ikke blogget med elevene mine, og det er flere grunner til det. Jeg opplever at elevene ofte er skeptiske til å utlevere seg selv og sine kunnskaper på nett. Den faglig svake eleven og den introverte eleven som ikke ønsker eksponering, har gjort at jeg heller har valgt andre verktøy og presentasjonsformer. Jeg kunne selvsagt ha valgt en lukket blogg, men har foreløpig ikke sett det som hensiktsmessig.

Reklamer

 

 

I følge svensk forskning er god undervisning avhengig av om læreren er i stand til å sette seg i elevens sted. Da blir undervisningen preget av

1. Variasjon i arbeidsmetoder

2. Peer learning, dvs elevene hjelper hverandre

3. Tilpasset undervisning

4. Dialog

Kilde:
Forskning.se

http://tinyurl.com/chsncrx

I dag er det Safer Internet Day. Over 100 forskjellige land deltar i denne kampanjen for å øke barn og unges digitale dømmekraft. Årets tema er «connect with respect.» Kampanjen vil sette fokus på at barn og unge må vise hverandre respekt såvel online som offline.

For å lære barn og unge om nettvett, digital dannelse og digital dømmekraft (kjært barn har mange navn) har vi flere nettressurser som kan være til hjelp i undervisningen. Her er noen av dem:

Bruk hue
Du bestemmer
Avis i skolen
Trygg bruk
Digital dømmekraft

De digitalt innfødte behøver råd og veiledning når det kommer til å ferdes trygt på nettet. I det siste har vi sett skremmende oppslag i mediene med eksempler på ungdoms dårlige digitale dømmekraft. Ett eksempel var fra Sverige hvor mange hundre ungdommer stormet en skole på jakt etter en jente som hadde hengt ut andre på Instagram. Det viste seg at jenta som var mistenkt for dette var uskyldig, men hun har likevel måttet flytte fra byen og lever med skjult adresse.

I de siste måneden har bilde- og videotjenesten Snapchat blitt svært så populær. Her tar ungdommen bilde av seg selv og andre og sender til kjente og ukjente. Bildet/videoen vises bare i ti sekunder før den forsvinner, men på de sekundene rekker mottaker å ta et screenshot. Nå viser det seg at mange unge sender nakenbilder av seg selv på Snapchat. De stoler vel på at bildet er borte for alltid etter ti sekunder?

Som voksenpersoner og som lærere har vi et ansvar her. Vi bør involvere og engasjere oss i de unges mediebruk og gi dem trygg og god veiledning i bruk av de nye sosiale mediene, og ikke minst må vi få de unge til å reflektere rundt egen digital dømmekraft.

Jeg vil gjerne ha innspill på hvordan man tar fatt på denne problemstillingen på skolene rundt om kring i landet.

User Generated Education

Education as it should be - passion-based.

Kjetils faglitterære blogg

"Minnet er som et barn som vandrer i sjøkanten. Du kan aldri vite hvilken liten stein barnet vil plukke opp og gjemme blant sine mest verdifulle ting."

DigiTale

av Siw Olsen Fjørtoft

Lektorthomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

MarkTreadwell.com

The Paradigm Shift

Idas digitale jungel

En blogg om veien til en digital skolehverdag

Lektor Hernesvolds fagblogg

Undervisningspraksis i endring